Despeses Operacions Financeres

En les operacions financeres s'inclouen els capítols 8 i 9