Despeses de Capital

En les despeses de capital inclouen les despeses dels capítol 6 i 7